گل محمدی گل ملی ایران

Dr. Rastegar Biotechnology Center

اسلایدر صفحه اصلیDR.Rastegar biotechnology and plant tissue culture complex

No 9 ,Rastegarst ,sanat 5 Avn ,Kazemabad industrial Estate,18th km savehHayway , Tehran,Iran

Tel  : +9821-56577151

Fax : +9821-56573809

Email : rastegar@rastegarbiotech.com

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما